Bezoekers Repair Café Schoorl/Groet – 1e halfjaar 2019

9 september 2019Schoorl

Aantal bezoekers:

(periode januari – juni)

Totaal

9 Jan.

23 Jan.

13 feb.

27 feb.

13 maart

27 maart

10 april

24 april

8 mei

22 mei

12 juni

26 juni

Aantal reparatie’s:

(periode januari – juni)

* Sinds dit jaar worden de bezoekers en het aantal reparaties apart geregistreerd. Soms komen bezoekers met meerdere apparaten tegelijk. Dan wordt de persoon 1x geregistreerd, en de reparaties volgens het aantal.

Totaal *

Leeftijd bezoekers:

%

61+

%

41-60

%

21-40

%

0-20

Reparaties geslaagd/niet geslaagd:

%

Geslaagd*: 71

%

Niet Geslaagd**: 29

%

Gedeeltelijk Geslaagd***: 14

* De geslaagde reparatie’s zijn goed voor het millieu en de portemonnee.

** Bij niet geslaagde reparaties gaat het om te oude apparaten, te technische apparaten, apparaten met een te moeilijke elektronica of apparaten die niet open te maken zijn.

*** Gedeeltelijk geslaagd wil zeggen dat het apparaat is nagekeken maar die middag nog niet kan worden gerepareerd vanwege: nieuwe onderdelen kopen en terugkomen, ontkalken/schoonmaken en terugkomen, die middag te weinig tijd en terugkomen. Bij het volgende Repair Café telt de reparatie dan mee als geslaagd of niet geslaagd. Ook betekent het soms dat het apparaat eigenlijk niet meer te repareren was, provisorisch is gemaakt en de bezoeker er dan nog een tijdje mee voort kan.

Vrijwilligers:

Het eerste halfjaar beschikte het Repair Café over 9 reparateurs, 6 gastvrouwen en een gastvrouw voor het naaiwerk.