huisregels

Huisregels in het Repair Café

 • De activiteiten in het Repair Café worden gratis  uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Reparaties worden zo veel mogelijk  samen met  de bezoekers  uitgevoerd.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade  of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs bespreken voor demontage van de apparaten over de risico’s en reparatiemogelijkheden en starten hun werkzaamheden na akkoord van de bezoeker.
 • De reparateurs geven geen garantie op de  uitgevoerde reparaties.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.