Bezoekers Repair Café Schoorl/Groet – 2e halfjaar 2018

5 januari 2019Schoorl

Aantal bezoekers

(periode september-december)

Totaal

12 sept.

14 nov.

26 sept.

28 nov.

10 okt.

12 dec.

24 okt.

In juli & augustus en 26 dec. was het Repair Café gesloten i.v.m. de vakantietijd.

Leeftijd bezoekers

%

61+ (33 bezoekers)

%

41-60 (11 bezoekers) **

%

21-40 (1 bezoeker)

%

0-20

** 2e helft 2017 was het aantal 5 bezoekers in deze leeftijdscategorie, dus 11 in 2e helft 2018 is ruim een verdubbeling. Kennelijk weten ook jongere mensen nu het Repair Café te vinden.

Reparaties geslaagd/niet geslaagd:

%

Geslaagd: 35

%

Niet Geslaagd *: 15

%

Gedeeltelijk Geslaagd: 0

%

Advies **: 1

*  Bij niet geslaagde reparaties gaat het om:
6x      die middag niet gelukt, komt een 2e keer terug
2x      te technisch
2x      onderdeel kapot of ontbrekend
4x      niet te repareren vanwege te oude apparaten.
**  Bij Advies gaat het om:
1x      ontkalkadvies

Het aantal reparaties valt hoger uit dan het aantal bezoekers omdat men regelmatig met meerdere apparaten tegelijk komt.

Dat bijna 70% gerepareerd kon worden geeft aan dat het de moeite waard is om met een kapot apparaat het Repair Café te bezoeken!

Vrijwilligers Repair Café Schoorl

Reparateurs

Gastvrouwen

Gastvrouw Naaiwerk

Eind 2018 beschikt het Repair Café over 9 reparateurs, 6 gastvrouwen en een gastvrouw voor het naaiwerk. De bezetting is dus voldoende, er zijn momenteel geen vrijwilligers nodig.