Bericht over Corona Virus

Bericht over Corona Virus

Bericht over Corona Virus

Extra nieuwsbrief in verband met coronavirus – Stichting Welzijn Bergen 

Stichting Welzijn Bergen heeft besloten, in ieder geval tot en met 6 april, alle groepsactiviteiten, voor ouderen en jongeren te annuleren, ongeacht de grootte van de groep. De wijksteunpunten De Sanderij, het Binnenhof en Hanswijk gaan dicht, evenals het Ontmoetingscentrum T&O. Het Centraal Bureau in de Blinkerd is wel periodiek bemand, maar niet open voor bezoek. Ook alle jongerencentra gaan op slot. Onze jongerenwerkers blijven wel actief in straathoekwerk en op social media.
De meeste diensten van WonenPlus worden stopgezet. Met name vervoer en boodschappen doen we wel, als het echt niet anders kan.
Hoewel we soms wat nonchalance bespeuren in de reacties van mensen om ons heen, nemen wij  onze verantwoordelijkheid en volgen de strenge richtlijnen van het RIVM.
Juist omdat we collectief een bijdrage kunnen leveren aan de verdere verspreiding van het virus.

Wij zijn uiteraard wel telefonisch (072 5095267) en per mail (contact@welzijnbergen) bereikbaar om hulpvragen van onze bewoners centraal te kunnen coördineren. Op dit moment hebben wij voldoende vrijwilligers die we kunnen inschakelen; ook gemeenteraadsleden hebben zich beschikbaar gesteld. Denk hierbij aan het doen van boodschappen, medicijnen ophalen bij de apotheek. Deze hulpvraag kan voor een ieder weer anders zijn.
We roepen een ieder op om voorzichtig te zijn in persoonlijk contact, met name bij kwetsbare personen. Schroom echter niet om daar waar je een bezoek moet afzeggen, wel even te informeren of je nog iets kunt doen. Signaleer je situaties waarvan je denkt dat er hulp nodig kan zijn, laat het ons weten.
Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen neem dan contact op via het algemene telefoonnummer van Welzijn Bergen: 072 5095267, dit kan dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur. Mailen kan naar contact@welzijnbergen.nl.

Anwb Fietsverlichting actie

Anwb Fietsverlichting actie

Anwb Fietsverlichting actie

Samen maken we Nederland veiliger

Iedereen weet wel dat het gevaarlijk is om zonder licht te rijden, maar toch voert zo’n een derde van de Nederlanders geen goede fietsverlichting. En dat terwijl het voeren van goede verlichting de kans op een aanrijding met 20% verkleint. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Daarom komen we in actie met de tagactie ‘Zet je licht aan!’. Doe je ook mee?

ANWB wil het verkeer veiliger maken en fietsers er aan herinneren hun licht aan te zetten. Het idee: een sjabloon met de tekst: ‘Zet je licht aan’, en een smiley erachter, die je met spuitkrijt eenvoudig op de fietspaden spuit. Wat blijkt? In plaats van 4 op de 10, hebben 6 op de 10 fietsers na het lezen van de tekst “Zet je licht aan” hun licht aan. De smiley geeft mensen het gevoel dat hun gedrag wordt beloond.

Zet je licht aan! smile  en als deze niet werkt dan kan je het laten reparen bij het Repair Café.

Bron: ANWB

SIRE start campagne voor repareren

SIRE start campagne voor repareren

SIRE start campagne voor repareren

Een nieuwe campagne van SIRE moet mensen motiveren om kapotte spullen vaker te (laten) repareren. Onder het motto ‘Waardeer het, repareer het’ vraagt de Stichting Ideële Reclame de komende maanden aandacht voor de leuke en goede kanten van repareren.

Repareerhet.nl
Op de website Repareerhet.nl kunnen bezoekers aangeven wat ze willen repareren en hoe ze dat willen doen: zelf, samen of laten doen door een professionele reparateur. De site wijst vervolgens de weg naar de mogelijkheden. Onder ‘samen doen’ zijn alle Repair Cafés in Nederland te vinden.

Nieuw product goedkoper dan reparatie
Onderzoek door SIRE geeft aan dat mensen het zonde vinden om kapotte spullen weg te gooien. Toch doen ze het, bijvoorbeeld omdat een nieuw product vaak goedkoper is dan reparatie door een professionele reparateur.

“Dat moet dan ook dringend veranderen”, reageert Martine Postma, directeur van Repair Café International. “Nederland wil een circulaire economie worden, waarin grondstoffen behouden blijven en telkens opnieuw worden gebruikt. In zo’n economie moet reparatie worden gestimuleerd in plaats van ontmoedigd, zoals nu. Het moet aantrekkelijker zijn dan nieuwe spullen kopen: goedkoper, leuker, breder beschikbaar.”

Meer keus in reparatiemogelijkheden
De aanhoudende groei van het aantal Repair Cafés ziet Martine als een teken dat meer mensen er zo over denken. En dat de tijd rijp is voor maatregelen om de nodige veranderingen voor elkaar te krijgen. “Repair Cafés zijn een stap in de goeie richting”, aldus Martine. “Maar met alléén Repair Cafés zijn we er nog niet. Deze vrijwilligersinitiatieven zijn vaak maar één keer per maand open. Repareren wordt pas echt een alternatief voor weggooien en nieuw kopen als je elke dag ergens terecht kunt. En als er voldoende keus is.”

Keuzes aantrekkelijker maken
Repair Café International is blij met de SIRE-campagne. Martine: “Die geeft een goed overzicht van de verschillende keuzes die er zijn. Nu gaat het erom dat die keuzes voor meer mensen aantrekkelijk worden. Dat moet gebeuren via wetgeving. Zelf repareren wordt bijvoorbeeld aantrekkelijker als bedrijven verplicht zijn reparatiehandleidingen openbaar te maken. Reparatie door een professional wordt aantrekkelijker als het goedkoper is, doordat er geen of minder btw op reparatiewerk zit. Dat soort maatregelen hebben we nodig om te komen tot een circulaire economie.”

Monitor voor beter repareerbare producten

Monitor voor beter repareerbare producten

Monitor voor beter repareerbare producten

Repair Café International heeft een opdracht gekregen van de Nederlandse regering. Vanaf dit jaar onderzoeken we welke producten Repair Cafés het vaakst repareren en wat daarbij komt kijken. Zo willen we meer zicht krijgen op de repareerbaarheid van de spullen in ons dagelijks leven.

De opdracht is het gevolg van een motie die de Tweede Kamer een tijdje terug aannam. De Kamer wil de resultaten van het onderzoek gebruiken om fabrikanten te stimuleren tot robuuster ontwerp, zodat producten minder snel kapot gaan en beter repareerbaar zijn.

Reparatiemonitor
Repair Café International ontwikkelt daarom de Reparatiemonitor: een online tool waarin Repair Café-vrijwilligers al hun reparatiegegevens kunnen invoeren. Dit jaar wordt de monitor getest door een pilotgroep van tien Nederlandse Repair Cafés. Daarna gaan meer Repair Cafés ermee aan de slag. Zo kunnen we steeds betere conclusies trekken. En daarmee gaan we naar Den Haag!

Circulaire economie
Repair Café International werkt in dit project samen met Natuur & Milieu. Directeur Martine Postma: “We benaderen uiteindelijk niet alleen de politiek, maar ook productfabrikanten en consumenten met concrete aanbevelingen. Zo werken we stapje voor stapje toe naar een circulaire economie.”

Reparatie van kapotte spullen bij repair Cafe’s

__________________________

Zo willen we meer zicht krijgen op de repareerbaarheid van de spullen in ons dagelijks leven.